Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.

vzdelani
Vzdělání:

 • Matematika a Fyzika – Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • Theologie – Theologická fakulta UP v Olomouci
 • Doktorát z fyziky a filosofie – udělený Přírodovědeckou fakultou MU v Brně
 • Základy psychologie – MU v Brně a UP v Olomouci
 • Příprava v kněžském semináři – UP v Olomouci
 • Judaismus a židovská mystika (původní čistá mystika bez pozdějších esoterických dodatků) – soukromé studium

vyzkumVýzkumná činnost:

 • Vliv morálních norem na chování člověka
 • Podstata času, prostoru a hmoty z pohledu fyziky a theologie
 • Člověk a jeho role v Božím stvoření
 • Vztah mezi fyzickým a duchovním světem

zalibyZáliby (kromě předchozích oborů, které jsou také mými zálibami):

 • Stará hudba a stavba historických hudebních nástrojů (– k nahlédnutí zde –)
 • Olejomalba (zvl. krajiny a portréty starou technikou)

oceneniOcenění:

 • Držitel „Ocenění za hudební skladbu“ uděleného hudebním skladatelem Pavlem Slezákem, laureátem ceny Leoše Janáčka

postojOsobní postoj:

 • Radost z toho, že jsem na světě
 • Biblické poselství spolu s přírodními a humanitními vědami
 • Vůči všem vyznáním a duchovním směrům se řídím citátem jednoho moudrého rabína:

“Spravedlivý člověk je vždy hoden úcty bez ohledu na jeho víru.”

hesloMoje heslo:

 • “Super nubes semper sol est.” (tj. Nad mraky je vždy slunce.)

Mojí specializací je oblast poznávání světa spojující teoretickou fyziku, theologii a psychologii. 


cesta

Od dětství jsem měl rád astronomii a fyziku, byla to taková láska, že jsem fyziku, společně i s matematikou, vystudoval a nakonec z mojí milované fyziky získal i doktorát(zvláště mám rád kosmologii, teorii relativity a kvantovou fyziku). Během těchto studií jsem jen tak mimochodem na universitě absolvoval i výuku základů psychologie (jejíž součástí byly i základy anatomie a fyziologie), která mě v té době začala také velmi zajímat. Současně jsem se začal intenzivně zabývat i duchovním světem, takže po státnicích jsem nastoupil ke studiu theologie (včetně absolvování přípravy v kněžském semináři, vysvěcený na kněze však nejsem), kde jsem k mé radosti absolvoval dalších několik semestrů rozšířeného studia psychologie.

Zaměření těchto oborů mi však nebránilo v tom, že jsem průběžně během obou vysokých škol soukromě studoval pod vedením několika vzdělaných židů také židovství a židovskou mystiku (tedy původní čistou židovskou mystiku, ve které nejsou žádné pozdější nesmysly). Právě judaismus totiž považuji za zcela nezbytný základ veškerého duchovního poznávání (bez znalosti judaismu a židovského myšlení není možné plně chápat ani evangelia).

Propojením všech těchto oborů se mi tak vlastně svět ukazuje ve své nejširší podobě. Tyto tři oblasti poznávání světa, tedy světa hmoty, života a duchovna (popisované fyzikou, psychologií a theologií) se nejlépe projevují právě v člověku. Právě v člověku jsou tyto tři základní kategorie světa dokonale provázány a navzájem se velmi silně ovlivňují. Vedou totiž k poznání, že: Často stačí jen vyléčit duchovní a psychickou stránku člověka a už toto samo pak vede k postupnému uzdravení nebo alespoň ke zlepšení zdravotního stavu.

Toto propojení hmoty a ducha mě pak vedlo k tomu, že se nejen snažím poznávat svět z jeho nejzákladnějších stránek, ale také pomáhám lidem najít v duchovní a psychické oblasti jejich osobnosti příčinu zdravotních problémů, které je trápí. To dělám výhradně pomocí duchovních principů a rad uváděných v Bibli (ale i v jiných textech) v součinnosti s vědeckými poznatky současnosti.


Kromě mojí hlavní specializace mám také jako snad každý člověk, pár koníčků. Tím prvním je stará hudba a hudební nástroje. Obojímu se rád věnuji aktivně – hraji na několik nástrojů, skládám hudbu, ale hudební nástroje také stavím (zde se na ně můžete podívat).


hud_nastoje
Další mojí velkou zálibou je olejomalba starou technikou, zvláště portrétů a krajin. Kromě toho miluji architekturu gotických katedrál s jejich úžasnou symbolikou, středověké hrady, krásnou i odbornou literaturu od starověku po současnost, Shakespearovská dramata (a samozřejmě nejen ta), veškerá umělecká řemesla, ale mám rád také staré plachetnice, parní lokomotivy, letadla, elektronková rádia a mnoho dalšího.

Jak je možná z předešlého textu znát, jsem „duše nepokojná“, která stále potřebuje poznávat svět do větších a větších hloubek a pořád objevovat něco nového. Původně jsem sice pracoval mnoho let jako pedagog, ale už před lety jsem se osamostatnil a v současnosti pokračuji ve své původní profesi tak, že na přednáškách a různých kurzech, které pořádám, předávám dál to, co jsem dříve sám získal od lidí, kteří mě učili (zde se můžete seznámit s  nabídkou mých přednášek).

Je to však obohacování vzájemné, ostatní lidé mi svými otázkami a připomínkami pomáhají vidět svět také z jejich pohledu a inspirují mne tak k novým oblastem studia. Je to pro mě další směr poznávání, který bych bez toho neměl. Pokud člověk není ve svých názorech „zabejčený“ a dokáže být otevřený i jiným pohledům, pak se může stále učit a svět se mu tak jeví stále větším, krásnějším a „barevnějším“ (být otevřený ale samozřejmě neznamená přijímat bez výhrad každý nesmysl).

ja_prednaska

Zdálo by se, že mám snad příliš mnoho zájmů, ale já to vidím jinak. Můj oblíbený Albert Einstein jednou řekl – volně citováno: Co je přírodě do toho, z jakého pohledu ji studujeme? Příroda je jen jedna, nerozdělená, to jen my lidé ji uměle drobíme do malých částí, všímáme si jen jednoho dílku a na ostatní zapomínáme, to pak neodpovídá realitě.“ Mám tedy ve skutečnosti jen jednu jedinou zálibu, která je současně i mojí profesí, a tou je poznávání Božího světa ve všech jeho podobách. Takové poznávání světa ze všech možných pohledů mě dokáže stále fascinovat, protože svět je i přes různé nepěkné věci neskutečně krásný. Jsem tak vlastně, bez ohledu na svůj věk, pořád studentem. Trvalé studium je můj elixír mládí.

einstein


Pozvání

Na závěr vás všechny zvu k setkávání, na kterých si můžeme povídat o filosofii, theologii, mystice, ale také o tom, jak můžeme být zdraví díky vyladění naší duchovní stránky. Rád tak předám i vám trochu toho elixíru mládí, který se skrývá v poznávání Božího světa.

tesim_se_na_vas

„Těším se na vás, Pavel Josef Macků“