O poznávání světa

celysvet– Hned číst nejnovější články –

Pojďme společně poznávat svět, ve kterém žijeme. Pojďme jej poznávat jako společnou oblast ducha a hmoty.

Máme šanci poznat svět v jeho úplnosti? O poznatelnosti světa se přou filosofové už hodně dlouho a nejspíše se nikdy jejich spor nerozhodne. Každopádně svět je poznávatelný. Ale platí přitom jedna podmínka:

Musíme si být vědomi toho, že při našem myšlení jsme ovlivněni nejen vlastní nedokonalou znalostí, ale i zažitými představami, které ani nemusí být oprávněné. Přesto si dovolujeme rozhodovat o pravdivosti různých tvrzení, aniž bychom si to byli pokaždé schopni uvědomit. Takže jen málokdy můžeme mít jistotu objektivní pravdivosti našeho dosavadního poznání.

Tato podmínka se samozřejmě týká jak poznávání hmotného světa, tak i toho duchovního, který je nedílnou součástí všeho. Právě v duchovních oblastech bytí je potřeba objevovat skutečnost s vědomím nedostatečnosti vlastních schopností. Proto musíme být zvláště v jeho zkoumání velmi opatrní. Kdo si je v této oblasti příliš jistý, může být od pravdy dál, než ten, který váhá.

Celé naše dosavadní poznání nakonec může být jen myšlenková konstrukce, kterou jsme si vytvořili. Odpovídá skutečnosti nebo se jen úzkostlivě snažíme, aby tato umělá stavba zůstala pohromadě a nerozsypala se?

Při psaní všech článků se budu snažit pamatovat na vše, o čem jsem výše psal. Mějte prosím totéž na paměti i vy sami při jejich posuzování.

panorama_11

K tomu nám všem přeji hodně radosti, Pavel Josef Macků